Ana Sayfa Yaşam 9 Haziran 2021 170 Görüntüleme

Yapay Zeka Uygulamaları İş Hayatında Yaygınlaşıyor

İş hayatında kullanımı giderek artan yapay zeka uygulamalarının insan kaynakları süreçlerinde adaptasyonuna etik, sorumlu ve insanı merkeze alan bir yaklaşım geliştiriliyor. 

MESS ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile kurulan Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi “İnsan Kaynakları için İnsan Merkezli Yapay Zekâ” projesi bu alana küresel katkı veriyor. 

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol  “Kamu ve iş dünyasının yapay zekâ teknolojilerine adaptasyonu için kültürel dönüşüme öncülük ediyoruz.” dedi.

Şirketlere büyüme, karlılık ve sürdürülebilirlik için olanaklar yaratan yapay zeka uygulamalarına ilgi giderek artarken bu alandaki küresel yatırımların 2024 yılında yarım trilyon dolar seviyesinin üstüne çıkması öngörülürüyor. Yapay zeka şirketlerin insan kaynakları uygulamalarında kullanımı yeni imkânları ve  sorunları beraberinde getiriyor. 

MESS, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Ekonomi Forumu (WEF) işbirliği kurulan Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi öncülüğünde Ocak ayında 30 farklı kurum temsilcilerinin katılımı ile başlatılan “Endüstriyel IoT ile Sanayide Hızlı Dijital Dönüşüm” projesinin ardından, merkez şimdi de “İnsan Kaynakları için İnsan Merkezli Yapay Zekâ” projesini Türkiye’de ilk kez hayata geçiriliyor. Projede yeni teknolojilere adaptasyon sırasında etik, sorumlu ve insanı merkeze alan bir yaklaşım geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

 

“Kültürel dönüşüme öncülük ediyoruz”

“İnsan Kaynakları için İnsan Merkezli Yapay Zekâ” Projesi hakkındaki görüşlerini paylaşan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kurumların insan odaklı yapay zekâ stratejileri oluşturmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarının altını çizdi. Akkol: “Kamu ve iş dünyasının yapay zekâ teknolojilerine adaptasyonu için kültürel dönüşüme öncülük ediyoruz.” dedi. Yeni nesil teknolojiler için yeni nesil politikalar ve yeni nesil çözümler gerektiğini vurgulayan Özgür Burak Akkol; “yapay zekâ tabanlı araçların insan kaynakları süreçlerinde öncelikle binlerce özgeçmişi tarama, soruları otomatik olarak yanıtlama imkânı ile zamandan kazandırıp tasarruf imkânı sağladığını” belirtti. “Yapay zekâ araçları sayesinde gizli yetenekleri ortaya çıkarmanın, özelleştirilmiş hizmetler ve eğitim sağlayarak sonuçları iyileştirmenin insan kaynakları ekiplerine önemli katkılar sunacağını aktarırken, içgüdüler yerine veriler kullanarak kararlar alınmasını sağlayacak sistemlerin yakın zamanda iş dünyasında yaygınlaşarak çalışanların lehine sonuçlar üreteceğini” ekledi.

 

“İnsan Kaynakları için İnsan Merkezli Yapay Zekâ” Projesi

Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi yapay zekâ tabanlı insan kaynakları araçlarının kamu ve iş dünyasında hem kurumların hem de çalışanların faydasına kullanımını sağlamak için gerekli kültürel dönüşüme öncülük ediyor. “İnsan Kaynakları için İnsan Merkezli Yapay Zekâ” projesi; yeni teknolojilere adaptasyon sırasında etik, sorumlu ve insanı merkeze alan bir yaklaşım geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyor. 

 

İnsan Kaynakları için İnsan Merkezli Yapay Zekâ Çalıştayı

Projenin ilk ayağında  kültürel dönüşümü tetiklemek için yapay zekânın insan merkezli ve etik kullanımının güçlü altyapısının temellerini oluşturacak çalıştay  40’dan fazla kamu, özel sektör ve akademi iş birliği ile gerçekleştirildi. Çalıştaya konuk konuşmacı olarak  Dünya Ekonomik Forumu Proje Lideri ve McGill University Örgütsel Davranış Profesörü Matissa Hollister ve Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı katıldı.

Türkiye’de İK’da Yapay Zeka Kullanımı Emekleme Aşamasında   

Çalıştayın ilk aşamasında Türkiye’deki kurumların yapay zekanın İK süreçlerinde kullanımı ne kadar hazır olduğu değerlendirildi. Çalıştay öncesi 40 katılımcının cevap verdiği  anket ile insan kaynakları süreçlerinde yapay zeka kullanımının mevcut durumu hakkında bilgi toplandı. Yapılan ankete göre; 

 • kurumların İK süreçlerinde yapay zekâyı benimsemesinde “daha iyi kararlar alma/sonuçları iyileştirme” faktörünün en büyük itici güç,
 • kurumların yapay zekânın İK süreçlerinde kullanımına hazır olma değerlendirme puanı 10 üzerinden 4, 
 • katılımcıların bağlı olduğu kurumların 64’ü İK'da yapay zeka uygulamaların hakkında hiçbir planı yok ya da yapay zeka kullanımını araştırma aşamasında, 
 • 72’sinin yapay zeka kullanımına yönelik belirli politikası yok ya da politikaları belirsiz.
 • Kurumlardaki yapay zeka uzmanı eksikliği ve IK araçlarının organizasyonundaki etkinliği ile ilgili  sorular IK’da yapay zekanın benimsenmesine engel oluyor. 

Öncelik Stratejiyi ve Amacı Belirlemek Olmalı

Yapay zekânın İK’nın ilgili süreçlerinde kullanılması durumunda kurumların hangi öncelik sırası ile hareket etmesi gerektiğine yönelik önceliklendirme çalışması sonucunda  “Stratejiyi ve amacı belirlemek” birinci öncelik olarak belirtilmiştir.  Veri yönetimi ve güvenliği ile ilgili konuları ele almak, kültüre olan yansımalarını belirlemek, geleceğin iş süreçlerini tasarlamak  öne çıkan diğer unsurlar olarak belirtilmiştir.

 

Kamu’dan Düzenleme ve Denetleme, Özel Sektörden yapay zekayı doğru entegre etme beklentisi

İK’da etkin yapay zekâ kullanımında kamu, akademi, özel sektör, teknoloji sağlayıcıları olmak üzere paydaşlardan beklentiler şu şekilde sıralanmıştır:

Kamu:

 • etik konularında hukuki altyapı zemini hazırlama,
 • yasal düzenlemelerde öncü olma,
 • teşviklerle destekleme,
 • denetim rolü üstlenme,
 • öncü ve uygulayıcı olma,

Akademi

 • Yapay zekan farkındalığını arttırma,
 • bilinçlendirici öğrenim süreci tasarımı,
 • özel sektör ile işbirliği ile teoriyi hayata geçirme,
 • güncel araştırma ve uygulamaların takibi paydaşlara yön verme,

özel sektör

 • pilot uygulamalar yaparak destekleme,
 • ihtiyaçlarını belirleme ve yapay zekayı doğru entegre etme,
 • çalışanlarda farkındalığı sağlama,
 • iyi uygulamalar ile değişim sürecine öncülük etme,

Teknoloji Sağlayacıları

 • altyapı ihtiyaçları hakkında aksiyon alma,
 • kullanıcı dostu çözümler üretme,
 • veri kullanımı yönünde bilinci arttırma,
 • disiplinler arası tasarım yapma,

Çalıştay çıktıları global arenada yayınlanacak

İK'nın kısa ve orta vadeli geleceğinde yapay zekanın rolü, İK’da yapay zekâ stratejisi, politika ve prosedürlerin geliştirilmesi ve en iyi kullanım senaryolarını şekillendirme gibi önemli konuların ele alındığı çalıştayın çıktıları Dünya Ekonomik Forumu (WEF) küresel ağı üzerinden   küresel paylaşıma açılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar

Beyaz Haber Ajansı
Tema Tasarım | Osgaka.com