Ana Sayfa Yaşam 9 Haziran 2021 150 Görüntüleme

Göç Bağlamında Yetişkin Eğitimi ve Uzaktan Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Forumu Ankara’da Düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi   işbirliğinde yürütülen “Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP)  kapsamında, Türkiye’de ikamet eden geçici koruma altındaki yetişkin Suriyeli bireylere yönelik Türkçe dil eğitimleri, Ankara’da düzenlenen uluslararası bir forumda ele alındı. Kalkınma, insani yardım ve eğitim camiasını bir araya getiren etkinlikte ulusal ve uluslararası uzmanlar, yenilikçi eğitim ve öğrenme modellerini, mülteciler dahil kırılgan grupların eğitimi, öğrenme ihtiyaçlarını ve uzaktan öğrenme sistemlerini ele aldı. Proje ile Türkiye’nin on ilinde 53 Halk Eğitimi Merkezinde 70,000’i aşkın yetişkin Suriyeli birey, uzaktan eğitimi de içeren “Harmanlanmış Eğitim Modeli” ile Türkçe dil eğitimi aldı. Yetişkinlere Yönelik Türkçe Dil Eğitimleri, uzaktan öğrenme alanında ortaya koyduğu yenilikçi model ve eğitim verilen kişi sayısı bakımından da dünyada bir ilk. 

 

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından yürütülen Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) – Yetişkinlere Yönelik Türkçe Dil Eğitimleri Bileşeni kapsamında, “Göç Bağlamında Yetişkin Eğitimi ve Uzaktan Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Forumu” Ankara’da düzenlendi. Açılış konuşmalarını UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi  Louisa Vinton, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu FRIT Projeleri Bölüm Başkanı Libor Chlad ve Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran’ın gerçekleştirdiği ve COVID19 pandemisi önlemleri kapsamında çevrimiçi düzenlenen Foruma, Lille forması giyen millî futbolcu ve UNDP Türkiye Yoksullukla Mücadele Savunucusu Yusuf Yazıcı ve UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger de video mesajlarıyla destek verdi. 

 

Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Göçmenler ve Uzaktan Eğitim De Dahil Harmanlanmış Öğrenme 

Açılış konuşmalarının ardından başlayan “Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme ve Ötesi: COVID-19 Pandemisinden Önce ve Sonra Eğitimin Durumu” başlıklı panelde Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, UNDP Türkiye Programlardan Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner, Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) Eğitim Enstitüsü   Kıdemli Öğretim Görevlisi, David Mallows ve Avrupa Yetişkin Eğitimi Derneği (EAEA) Genel Sekreteri Gina Ebner, Yüksek Öğretim Kurulu Uzaktan Öğretim Politikaları Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Alper Tolga Kumtepe moderatörlüğünde COVID19 pandemisinin eğitim alanına etkilerini tartıştı. 

Takip eden panelde ise Tuna Üniversitesi’nden akademisyen Yrd. Doç. Dr. Filiz Keser Aschenberger, Millî Eğitim Bakanlığı   Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzmanı Yusuf Taner Tekin, BAMF Dil eğitimi ve siyasi eğitim ile ilgili konulardan sorumlu Birim Başkan Yardımcısı Jens Reimann ve GIZ Yerel Girişimler Projesi Danışmanı Büşra Uslu, UNDP Türkiye  Ofisi Projeler Koordinatörü Ezgi Arslan’ın moderatörlüğünde “Göç Bağlamında Harmanlanmış Öğrenme ve Dil Eğitimi Yoluyla Sosyal Uyum: Yenilikçi Yaklaşımlar, İyi Uygulama Örnekleri ve Zorluklar”ı ele aldı. Öğleden sonra başlayan  “Öğrenmenin Dijital ve Mekânsal Dönüşümü: Uzaktan  Öğrenmede Yeni Teknolojiler ve Uygulamalar” başlıklı uzman oturumunda Anadolu Üniversitesi’nden Dr. Abdulkadir Karadeniz moderatörlüğünde  Eğitim ve Teknoloji (EdTech) Girişimcisi Donald Clark, Luducrafts Kurucusu ve Oyunlaştırma Tasarımcısı Oliver Simko, yeni teknoloji uygulamaları çerçevesinde öğrenmeyi tartıştı.

Yetişkinler İçin Dil Eğitimi Deneyim Paylaşımı başlıklı günün son oturumunda Çevrimiçi Eğitim Festivali Lideri Radek Czahajda, Eğitmenler Ezel Türkmenoğlu, Levent Turan, Mersin Halk Eğitimi Merkezi Koordinatörü Aydın Atam ve kursiyerler Suad Muhammed Kasım, Rava Ömer ve   Miyase Ali, UNDP Türkiye Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu İletişim Yöneticisi Ruşen İnceoğlu’nun moderatörlüğünde, proje dönemi boyunca yaşadıkları deneyimleri ve Türkçeyi öğrenme ve öğretme hikayelerini katılımcılarla paylaştılar.      

Türkiye’de İkamet Eden Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilere Yönelik Türkçe Dil Eğitimleri Hakkında 

25 Mart 2019 tarihinde başlayan “Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi – Yetişkinlere Yönelik Türkçe Dil Eğitimleri” kapsamında Türkiye’nin 10 ilinde (Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mersin ve Şanlıurfa) bulunan 53 Halk Eğitimi Merkezi (HEM) aracılığıyla 70 bini aşkın yetişkin Suriyeli birey, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımlarının desteklenmesi için Türkçe dil eğitimlerinden faydalandı. Projenin tüm finansmanı ise Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanıyor.  

Yetişkinlere yönelik Türkçe dil eğitimleri ile, Türkiye’de yaşayan 18 yaşından büyük Suriyelilerin sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmesi ile sosyal ve kültürel uyuma katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu doğrultuda Türkçe dil eğitimleri, Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeli bireylerin ekonomik, sosyal ve toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesi için ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazanacakları şekilde Avrupa Dil Portfolyosu’nda belirlenen dört temel dil becerisini –okuma, dinleme, konuşma ve yazma– esas alarak düzenlendi. Bu amaçla, katılımcılar için farklı seviyeleri dikkate alan yeni çerçeve programlara uygun eğitim içerikleri de hazırlandı ve 18-57 yaş arasındaki Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeli bireylere A1, A2 ve B1 seviyelerinde Türkçe dili eğitimi verildi. Eğitimlere katılan yetişkin Suriyeli bireylerin yüzde yetmişi ise kadınlardan oluştu. Türkçe dil eğitimleri ile Türkiye’de ikamet eden Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeli kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarının da desteklenmesi amaçlanıyor. 

Harmanlanmış Eğitim, Uzaktan Öğrenme ve Türkçe Dil Eğitimleri  

Proje kapsamında Türkiye’de ilk defa yüz yüze ve uzaktan öğrenme yöntemlerinin bir arada kullanıldığı “Harmanlanmış Eğitim” modeline uygun bir Öğretim Yönetim Sistemi de geliştirilip kullanıma sunuldu. Yeni sistem, Türkçe dil eğitimlerinden faydalanacak bireylerin uzaktan erişebilecekleri içerikleri e-öğrenme yoluyla takip edebilecekleri, aynı zamanda Halk Eğitimi Merkezlerindeki sınıflarda alacakları yüz yüze eğitimleri birleştiriyor. Bu çerçevede kursiyerler on ilde 53 Halk Eğitimi Merkezinde yüz yüze verilen derslere katıldı, aynı zamanda, bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi mobil elektronik cihazları kullanarak dersleri uzaktan da takip etti. Yeni model ile kursiyerlerin dersleri takip etmek için sürekli bir Internet bağlantısına ise ihtiyaçları yok. Proje kapsamında geliştirilen Öğretim Yönetimi Sistemi (ÖYS) ve harmanlanmış eğitim yönteminin kullanılmasıyla eğitimlerin etkinliği ve veriminin artması, öğrenmenin ve etkileşimin kolaylaşması ve eğitim dünyasındaki yeniliklerin, kapasite artışı sağlayacak şekilde Türkiye’ye taşınması amaçlandı.  

Yetişkinler için Türkçe dil eğitimleri, “Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi’nin (TDP) uygulandığı illerdeki Halk Eğitimi Merkezlerinde (HEM) görevlendirilmiş usta öğreticiler tarafından verildi. Projenin başladığı 25 Mart 2019 tarihinden bu yana yüzde 68’i kadın olmak üzere toplamda 316 usta öğreticiye eğitimler verildi. Proje kapsamında on ildeki 53 Halk Eğitimi Merkezine altyapı ve teknik destek sağlandı. Ayrıca Gaziantep ili Şehitkamil ilçesinde bir adet Halk Eğitimi Merkezi inşa edildi. 

UNDP, daha önceki projelerinde de Suriyelilere dil becerileri eğitimi sağlamıştı. Yeni proje ise yüz yüze ve uzaktan öğrenme yöntemlerinin bir araya getirildiği harmanlanmış öğrenme yaklaşımı ile bu çabaların önemli ölçüde yaygınlaştırılmasını sağlıyor, harmanlanmış eğitim modeli ile Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Yeni proje aynı zamanda kadınlar ve gençler için işgücü piyasasına erişimi destekleyecek, bireylerin ve toplulukların sosyoekonomik bakımdan güçlenmesine de katkıda bulunacak. 

Suriyeliler için Toplumsal Hayata Katılmanın Önündeki En Büyük Engel Dil

Araştırmalara göre Türkiye’de yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımlarının önündeki en büyük engel, dil bilmemek. Türkiye’de ikamet eden Suriyeliler kendi kendilerine yeter hale gelmek; ekonomik, toplumsal, kültürel ve sosyal hayata tam anlamıyla katılmak için yeni bir dili öğrenmek durumunda. Bu nedenle Türkçe dil eğitimleri, Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeliler için dayanıklılıklarını artırmak, yeni iş ve geçim kaynakları geliştirmek, ekonomiye katkıda bulunmak ve sosyal hayatta aktif olabilmek adına büyük bir fırsat sunuyor. 

Dayanıklılık merkezli, yerel ve sürdürülebilir kalkınma perspektifini odağına alan Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP), Suriye krizi nedeniyle ortaya çıkan sorunlara uzun vadeli, kapsamlı ve yapısal çözüm önerileri getiriyor. Ekonomik entegrasyon, sosyal uyum, yerel kapasitenin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmayı merkezine alan proje, UNDP’nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki 50 yılı aşkın uzmanlığını ulusal ortakların deneyim ve kapasiteleri ve AB’nin finansal desteği ile bir araya getiriyor. 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar

Beyaz Haber Ajansı
Tema Tasarım | Osgaka.com