Ana Sayfa Yaşam 26 Ocak 2021 258 Görüntüleme

Salgın kapitalizmin tarihsel iflasının kanıtıdır

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, 2021 yılına ilişkin değerlendirmelerini koronavirüs salgınını merkeze alan bir siyasi rapor aracılığıyla paylaştı. “Salgın Kapitalizmin Tarihsel İflasının Yeni Bir Kanıtıdır” başlığını taşıyan rapor, emekçi halkın sağlığı ve yaşamı için acil taleplerle tamamlanıyor.
TKP Merkez Komitesi tarafından, partinin birçok büro ve kurulunun da değerlendirmeleri alınarak kaleme alınan rapor, hem 2020 yılının bir değerlendirmesi hem de önümüzdeki yıla ilişkin bir yol haritası niteliğini taşıyor.
Geçtiğimiz yıl boyunca partili uzmanlarca oluşturan kurullar aracılığıyla, Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin titiz çalışmalarıyla ve örgütsel planlamalarla salgının işçi sınıfı üzerindeki etkilerini çözümlemeye ve bunlara müdahale etmeye çalışan TKP, 2021’de de burjuvazi ve onun ideologları tarafından pandemi ya da başka bir nedenle sınıf çelişkilerinin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğini ilan ediyor.

TKP’den acil eylem planı çağrısı

Türkiye Komünist Partisi başından beri salgını sınıfsal bir zeminde değerlendirerek, kapitalizmin sağlık alanındaki yıkıcı etkisine karşı emekçi halkın mücadelesini yükseltmeyi gözeten bir çizgi izliyor. Bu çizgi halkın sağlığını bilimsel bir temelde koruma kararlılığının yanı sıra salgınla birlikte şiddet ve kapsamını artıran sermaye saldırılarının yanıtsız bırakılmamasına dönük devrimci bir tutumu da kapsıyor.
Sürecin ruhsal ve diğer açılardan yaratacağı sağlık sorunlarının Covid-19’un yarattığı tehditten daha hafif olacağını söylemek güç. Bu koşullarda TKP’nin temel hedeflerinden biri aşı uygulamalarıyla yeni bir evreye giren ancak henüz sonlanmaktan uzak salgına ilişkin politikalarında toplumsal yaşam ve mücadelenin yoğunluğunun artırılması olacaktır. Bu bağlamda Türkiye Komünist Partisi aşağıdaki acil eylem planının uygulanması için çağrıda bulunmaktadır:
1. Aşılama süreci bütün aşamaları ücretsiz ve mümkün olan en kısa sürede bütün toplumu kapsayarak tamamlanmalı, toplumda aşılamaya karşı kuşku uyandırmaktan ve adaletsizliği meşrulaştırmaktan başka sonuç doğurmayacak olan ücretli aşı uygulamasından vazgeçilmelidir.
2. Salgın boyunca devlet hastanelerindeki Covid-19 yoğunluğunu yeni bir fırsata çevirmeye çalışan, salgınla mücadele muazzam kaynakların israfına neden olan bütün özel sağlık kuruluşları devletleştirilmelidir.
3. Yalnız Covid-19 değil, bütün salgın hastalıklara karşı toplum sağlığını korumak için gerekli aşı ve ilaç çalışmalarını yürütecek bir Ulusal Enstitü kurulmalı, tüm ilaç üretim ve dağıtım ağları derhal devleştirilerek bu Enstitü’ye bağlanmalıdır.
4. Salgın tamamen etkisini yitirinceye kadar tüm yurttaşlara ücretsiz ve yeterli miktarda nitelikli maske, dezenfektan ve sabun dağıtılmalıdır.
5. Okulların açılarak her kademede yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması için her tür önlem alınmalıdır. Yeni derslikler yapılmalı öğretmen ve diğer personel için kadro açılmalı, okullara ısınma, havalandırma ve temizlik gibi başlıklarda ödenek çıkarılmalıdır.
Özel okullar devletleştirilmeli ve Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılarak bu kurumun devasa bütçesi Eğitim Bakanlığı’na devredilmelidir.
6. Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri devletleştirilmeli, konutlardaki abonelerin bütün borçları silinmelidir.
7. Sendikal, siyasal faaliyetler, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine dönük kısıtlamalar sağlık için gerekli belli kurallara uyulduğu sürece tamamen kaldırılmalıdır. Sendikal ve siyasal faaliyetlere dönük tüm yasaklamalar kaldırılmalıdır.
8. İşten çıkarma yasaklanmalı, bütün işsizlere ve salgında işyeri kapananlara işsizlik koşulları devam ettiği süre boyunca aylık en az asgari ücret tutarında ödeme yapılmalıdır.
9. Ücretlilerin kredi kartı borçları silinmeli, Ziraat Bankası’nın küçük çiftçilere haciz uygulaması durdurulmalı ve küçük çiftçilerin kredi borçları sıfırlanmalıdır.
10. Devletin tüm kaynakları öncelikli olarak halkın eğitim, sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için seferber edilmeli, sermayeye dönük tüm teşvik vb. yardımlar ve kaynak aktarımları durdurulmalıdır.

BEYAZ HABER AJANSI (BHA)

Yorumlar

Beyaz Haber Ajansı
Tema Tasarım | Osgaka.com